REGULAMENT

REGULAMENT INTERN DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL ASOCIATIEI DE PESCUIT SPORTIV TOMIS

2021

CADRU LEGAL SI ORGANIZARE

Art. 1 Asociatia de Pescuit Sportiv Tomis CONSTANTA isi desfasoara activitatea conform legislatiei specifice in vigoare, in principal – Ordonatata 26/2000 actualizata, si alte acte legislative specifice, precum si Statutul si Actul Constitutiv al Asociatiei.

Asociatia are in componenta sa 2 sectiuni:

 • sectiunea spinning
 • sectiunea crap

 

Prezentul regulament functioneaza unitar, dar cu aplicabilitate separata pe fiecare sectiune in parte.

DISPOZITII GENERALE

Art.2  Prezentul regulament se aplica si trebuie respectat de orice persoana care este membra a asociatiei.

MEMBRII ASOCIATIEI

Art.3 Membrii  Asociatiei de Pescuit Sportiv Tomis CONSTANTA sunt:

 • membrii fondatori
 • membrii cotizanti

 

DREPTURI SI OBLIGATII

Art.4  Membrii asociatiei au, in principal, urmatoarele drepturi:
  

a) dreptul de a beneficia de discounturile si facilitatile oferitre de partenerii clubului;

b) dreptul la vot in adunarea generala il au doar membrii fondatori;

c) dreptul de vot in sedintele asociatiei  ce au pe ordinea de zi puncte referitoare strict la pescuitul de competitie il au doar membrii(fondatori sau cotizanti) care au participat la cel putin 2 competitii in numele asociatiei intr-un an competitional; orice alta hotarare care nu intra sub incidenta Adunarii Generale sau nu are ca subiect strict pescuitul de competitie se ia prin votul reprezentand majoritatea simpla a tuturor membrilor prezenti, fie ei asociati sau cotizanti

d) beneficiaza de info-share de la pescarii de competitie
   

Art.5  Membrilor asociatiei ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a plati cotizatia anuala, in valoare de 200 lei;

b) obligatia de a respecta cu strictete legislatia specifica pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv, pentru navigatia in apele interioare si de coasta, regulamentele pentru practicare pescuitului recreativ/sportiv in bazine private  amenajate si in interiorul ARBDD, precum si orice alta legislatie specifica care are legatura cu activitatea asociatiei

c) obligatia( cu titlu de recomandare) de a participa la sedintele , actiunile, activitatile asociatiei

d) participarea, pe cat posibil, la cat mai multe competitii de pescuit

e) obligatia de a respecta statutul,actul constitutiv, si regulamentul intern al asociatiei.

f) obligatia de a purta tricoul clubului la actiunile la care iau parte, precum si in partidele de pescuit(recreative sau de competitie), si de a expune logo-urile si insemnele partenerilor asociatiei

NORME DE CONDUITA

Art.6 Normele de conduita au scopul de a asigura funcţionarea asociatiei în condiţiile unui climat bazat pe incredere si respect reciproc.

Art.7 Membrii asociatiei, au obligatia sa respecte urmatoarele norme de conduita:

 • Respectarea mediului inconjurator ;
 • Adoptarea unui spirit de fair-play si decenta  in cadrul partidelor de pescuit recreativ si/sau de competitiei;
 • Sesizarea organelor abilitate in cazul observarii unor posibile fapte de braconaj piscicol;
 • Folosirea unui limbaj si al unui comportament civilizat;
 • Abordarea unei atitudini demna si corecta, respectuoasa, dând dovada de initiativa, creativitate, spirit constructiv, prezenta de spirit, capacitate decizionala operativa, diplomatie
 • Tinuta sportivă, morală, şcolară, familiară, trebuie să fie demnă de apartenenţa la colectivitatea Asociatiei.

 

RECOMPENSE SI SANCTIUNI

 Art.8   Asociatia  are competenta de a aplica sanctiuni pentru abaterile comise de membrii, de la prezentul Regulament de Ordine Interioara si Statut si dispune masuri care sa garanteze executarea lor, precum si prevenirea savarsirii de noi asemenea abateri.

Art.9  In functie de gravitatea faptelor, Asociatia poate dispune de aplicarea oricaruia dintre sanctiunile prevazute de prezentul Regulament.

Art.10  Asociatia  poate dispune de aplicarea oricaruia dintre urmatoarele sanctiuni, in functie de gravitatea faptei, dupa cum urmeaza:

 •   Avertisment.
 •   Excludere.
 •   Suspendarea temporara sau definitiva din activitatea competitionala.

 

Art.11 Sanctiunile se stabilesc si se aplica  de catre Consiliul Director pentru fiecare sanctiune in parte, in scris catre fiecare membru in cauza.

Art.12  Pentru rezultate deosebite in competitiile, se pot acorda urmatoarele recompense:

 •  Titlul de membru de onoare.
 •  Distinctii.
 •  Trofee.
 •  Premii.

Art.13  Recompensele se stabilesc si sunt acordate de catre Consiliul Director.

DISPOZITII FINALE

Art.14 Prezentul Regulament se completează cu prevederile Statutului asociatiei.

Art.15  Prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioara pot fi modificate de catre Adunarea Generala sau de catre Consiliul Director.

APS TOMIS CONSTANTA

Prin Presedinte Consiliu Director

Pindichi Cristian